Có 1 kết quả:

guì zi

1/1

guì zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cupboard
(2) cabinet