Có 1 kết quả:

níng méng

1/1

níng méng

giản thể

Từ điển phổ thông

cây chanh, quả chanh

Từ điển Trung-Anh

lemon