Có 1 kết quả:

níng méng zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

lemon juice