Có 1 kết quả:

níng méng piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

slice of lemon