Có 1 kết quả:

níng méng suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

citric acid