Có 1 kết quả:

níng méng jī

1/1

níng méng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lemon chicken