Có 1 kết quả:

chá chǔ

1/1

chá chǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to investigate and handle (a criminal case)