Có 1 kết quả:

Chá ěr sī · Dí gēng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Charles Dickens (1812-1870), great English novelist