Có 1 kết quả:

chá zhàng

1/1

chá zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to audit accounts
(2) to inspect accounting books