Có 1 kết quả:

chá huò

1/1

chá huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to track down and seize (a criminal suspect, contraband etc)