Có 1 kết quả:

chá jìn

1/1

chá jìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prohibit
(2) to ban
(3) to suppress