Có 1 kết quả:

chá jī

1/1

chá jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to search for and seize (criminals, smuggled goods etc)