Có 1 kết quả:

chá chǔ ㄔㄚˊ ㄔㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to investigate and handle (a criminal case)