Có 1 kết quả:

chá bàn

1/1

chá bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to investigate and handle (a criminal case)