Có 1 kết quả:

chá yàn

1/1

chá yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inspection
(2) to examine