Có 1 kết quả:

Jiǎn pǔ zhài

1/1

Jiǎn pǔ zhài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cambodia