Có 1 kết quả:

Kē píng xiàn

1/1

Kē píng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kelpin nahiyisi (Kelpin county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[A1 ke4 su1 di4 qu1], west Xinjiang