Có 1 kết quả:

Kē nà kè lǐ ㄎㄜ ㄋㄚˋ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Conakry, capital of Guinea (Tw)