Có 1 kết quả:

Kē nà kè lǐ

1/1

Kē nà kè lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Conakry, capital of Guinea (Tw)