Có 1 kết quả:

liǔ dīng

1/1

liǔ dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tangerine