Có 1 kết quả:

liǔ dīng ān chún

1/1

liǔ dīng ān chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug