Có 1 kết quả:

Liǔ běi qū

1/1

Liǔ běi qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Liubei district of Liuzhou city 柳州市[Liu3 zhou1 shi4], Guangxi