Có 1 kết quả:

liǔ tí huā yuàn

1/1

liǔ tí huā yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

desolate