Có 1 kết quả:

Liǔ lín xiàn

1/1

Liǔ lín xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liulin county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西