Có 1 kết quả:

liǔ shù

1/1

liǔ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

willow