Có 1 kết quả:

Liǔ yíng

1/1

Liǔ yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liuying township in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan