Có 1 kết quả:

chái yóu jī

1/1

chái yóu jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

diesel engine