Có 1 kết quả:

Chái tián ㄔㄞˊ ㄊㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shibata (Japanese surname and place name)