Có 1 kết quả:

chái diàn jī chē ㄔㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diesel-electric locomotive