Có 1 kết quả:

chái hé niū

1/1

chái hé niū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

skinny and unsophisticated girl