Có 1 kết quả:

chái xīn

1/1

chái xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

firewood