Có 1 kết quả:

chái chē

1/1

chái chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple and crude cart (or chariot)