Có 1 kết quả:

Chái dá mù pén dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsaidam or Qaidam basin (Mongolian: salt marsh), depression northeast of the Plateau of Tibet, located between the Qilian Shan and the Kunlun Shan at the northern margin of the Tibetan Plateau.