Có 1 kết quả:

chái diàn jī chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

diesel-electric locomotive