Có 1 kết quả:

chái jī

1/1

chái jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a variety of free-range chicken, small with furless legs, laying smaller eggs