Có 1 kết quả:

zhī zi

1/1

zhī zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cape jasmine (Gardenia jasminoides)