Có 1 kết quả:

zhī zi huā ㄓ ㄏㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cape jasmine (Gardenia jasminoides)