Có 1 kết quả:

zhī zi huā

1/1

zhī zi huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cape jasmine (Gardenia jasminoides)