Có 1 kết quả:

zhà zi

1/1

zhà zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bamboo fence