Có 1 kết quả:

biāo shū

1/1

biāo shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bid or tender submission or delivery
(2) bid or tender document