Có 1 kết quả:

biāo jià ㄅㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to mark the price
(2) marked price