Có 1 kết quả:

biāo jià

1/1

biāo jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mark the price
(2) marked price