Có 1 kết quả:

biāo zhǔn yǔ

1/1

biāo zhǔn yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

standard language