Có 1 kết quả:

biāo tú

1/1

biāo tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mark on map or chart