Có 1 kết quả:

biāo dì ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plot of land