Có 1 kết quả:

biāo dì

1/1

biāo dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plot of land