Có 1 kết quả:

biāo xīn lì yì ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a show of being original or unconventional (idiom)