Có 1 kết quả:

biāo míng

1/1

biāo míng

giản thể

Từ điển phổ thông

đề rõ, ghi rõ

Từ điển Trung-Anh

(1) to mark
(2) to indicate