Có 1 kết quả:

biāo chēng ㄅㄧㄠ ㄔㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

nominal (e.g. nominal value in specification)