Có 1 kết quả:

biāo chēng

1/1

biāo chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nominal (e.g. nominal value in specification)