Có 1 kết quả:

biāo qiān yè ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tab (of a browser window)