Có 2 kết quả:

Biāo zhìbiāo zhi

1/2

Biāo zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Peugeot

biāo zhi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful (of woman)
(2) pretty