Có 1 kết quả:

biāo zhì

1/1

biāo zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 標誌|标志[biao1 zhi4]