Có 1 kết quả:

biāo jiān

1/1

biāo jiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for 標準間|标准间[biao1 zhun3 jian1], standard (hotel) room