Có 1 kết quả:

biāo tí lán ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

title bar (of a window) (computing)